Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац

15.02.2019.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ ЗИМСКОГ РАСПУСТА У ТРАЈАЊУ ОД ПЕТ РАДНИХ ДАНА

 

 

Поштовани родитељи и драги ученици,

 

Обавештавамо вас да је на основу Закона о основама система образовања и васпитања  („Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 и др.закон) и Статута града Шапца („Сл.лист града Шапца“ бр. 32/08 и 33/16), а поступајући по препоруци Владе Републике Србије од 14.02.2019. године градоначелник града Шапца донео одлуку о продужетку зимског распуста у трајању од 5 (пет) радних дана, почев од 18. до 22. фебруара 2019. године, а у циљу спречавања епидемије грипа, која би узроковала  повећање броја оболелих, а ради заштите здравља ученика и запослених у образовно-васпитним установама.

 

Управа школе

ОШ „Јеврем Обреновић“, школска 2018/19. година

7. фебруар 2019. године

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  УПИСУ  УЧЕНИКА  У  ПРВИ  РАЗРЕД

ШКОЛСКЕ  2019/2020. ГОДИНЕ

 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја проследило је школама обавештење о новини уписа ученика у први разред. Сходно томе родитељи ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име прибави извод из матичне књиге рођених и доказ о пријави пребивалишта електронским путем.

Такође родитељи и даље могу наведена документа по свом избору да достављају школи у папирној форми.

 

Управа школе

СПИСАК НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

 

 Редни број 

 Име и презиме наставника

  Предмет            

Одељењски старешина

 1.

 Лазић Зорица 

 Српски језик 

 7-4

 2.

 Тошић Светлана

 Српски језик

 8-3

 3.

 Топић Славица

 Српски језик

 5-3

 4.

 Туменко Наташа

 Српски језик+грађанско

 

 5.

 Дедовић Драгица

 Српски језик

 

 6.

 Ана Рафаиловић

 Енглески језик

 5-5 Oрид

 7.

 Машић - Судар Јасмина

 Енглески језик

 

 8.

 Лазић  Мирјана

 Енглески језик

 7-2

 9.

Ђурђевић Катарина

Енглески језик

 

 10.

 Јовановић Јелена

 Енглески језик

 

11.

 Јосиповић Соња

 Енглески језик

 

 12..

 Марсенић Тијана

 Немачки језик

 

 13.

 Живић Сања

 Немачки језик

 

 14..

 Димитријевић Божица

 Италијански  језик

 

 15.

 Смиљанић Ивана

 Ликовна култура+ ЦСВ

 

 16.

 Бабовић Анастасија

 Ликовна култура+ ЦСВ

 

 17.

 Пријовић Марица  

 Музичка култура

Хор и оркестар

 8-4

 18.

 Марковић Марија

 Музичка култура+
Хор и оркестар

 

 19.

 Јеврић Јелена

 Историја

 6-3

 20.

 Милошевић Гордана

 Историја

 

 21.

 Павловић Ивана

 Историја

 8-6 Орид

 22.

Петар  Марковић

Историја + грађанско

 

 23.

 Бошковић Раде    

 Географија

 7-1

 24.

 Чекић Светозар  

 Географија

 6-5 Орид

 25.

 Гајић Биљана  

 Физика

 

 26.

 Божић Марија

 Физика

 

 27.

 Комановић Славица

 Биологија

 

 28.

 Арсеновић Драгољуб

 Математика

 6-1

 29.

 Лукић Славица

 Математика

 5-4

 30.

 Недељковић Слађана

 Математика

 

 31.

 Јанковић Ивана

 Математика  + ТиО

 7-5  Орид

 32.

Петковић Марија

Математика

 

 33.

Мирчић Милена

 Биологија

 5-1

 34.

Теодоровић Мирјана

 Биологија

 6-4

 35.

Божић Јелена

 Хемија

 8-2

 36.

Томић Маја  

 Хемија

 

 37.

Бојић Душко  

 ТИО

 7-3

 38.

Бобић Милица

 ТИО

 

 39.

Марковић  Мирјана

 ТИО + Информатика

 

 40.

Кекић Маргита

 Информатика

 

 41.

 Костадиновић Воја

 Физичко васпитање

 8-1

 42.

Пакић Жељко

 Физичко васпитање

 5-2

 43.

Теодоровић Саша

 Физичко васпитање

 

 44.

 Радивојевић Драган

 Физичко васпитање

 

 45.

Бошковић Марко

 Физичко васпитање

 

 46.

Грујић Александар

 Верска настава

 

47.

Симић Михаило

 Верска настава

 

48.

Божић  Сретен

 Верска настава