Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

СПИСАК НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

 

 Редни број 

 Име и презиме наставника

  Предмет            

Одељењски старешина

 1.

 Лазић Зорица 

 Српски језик 

 

 2.

 Тошић Светлана

 Српски језик

 7-2

 3.

 Топић Славица

 Српски језик

 8-3

 4.

 Туменко Наташа

 Српски језик

 7-3

 5.

 Грујић Бојана

 Српски језик

 8-5

 6.

 Ана Бирчаковић

 Енглески језик

 

 7.

 Машић Јасмина

 Енглески језик

 6-4

 8.

 Ковачевић Јасна

 Енглески језик

 

 9.

 Ђурђевић Катарина

 Енглески језик

 6-3

 10.

 Мијаиловић Јелена

 Енглески језик

 

 11.

 Живић Сања

 Немачки/Енглески језик

 7-6

 12.

 Бајић Наталија

 Немачки језик

 

 13.  Лукић Ђурђија  Немачки језик

 

 14.

 Милутиновић Тања

 Италијански  језик

 

 15.

 Ђурђевић Драгана

 Ликовна култура

 

 16.

 Бабовић Димитрић   Анастасија

 Ликовна култура

 

 17.

 Пријовић Марица  

 Музичка култура

Хор и оркестар

 8-4

 18.

 Максимовић Љубица

 Музичка култура+
Хор и оркестар

 

 19.

 Јеврић Јелена

 Историја

 6-2

 20.

 Милошевић Гордана

 Историја

 

 21.

 Павловић Ивана

 Историја

 

 22.

 Чикарић Биљана

 Грађанско васпитање

 

 23.

 Бошковић Раде    

 Географија

 

 24.

 Чекић Светозар  

 Географија

 5-5

 25.

 Гајић Биљана  

 Физика

 5-4

 26.

 Илић Срећко

 Физика

 

 27.

 Арсеновић Драгољуб

 Математика

 5-2

 28.

 Злокас Милош

 Математика

 6-1

 29.

 Недељковић Слађана

 Математика

 7-4

 30.

 Јанковић Ивана

 Математика  + ТиО

 6-5

 31.

 Гајић Милица

 Математика

 

 32.

 Мирчић Милена

 Биологија

 8-1

 33.

 Теодоровић Мирјана

 Биологија

 5-1

 34.

 Ковановић Ана

 Биологија

 

 35.

 Божић Јелена

 Хемија

 

 36.

 Јовић Дејан 

 Хемија

 

 37.

 Бојић Душко  

 ТиТ

 

 38.

 Бобић Милица

 ТиТ

 

 39.

 Бркић Александар

 ТиТ + Информатика и рач.

 5-3

 40.

 Лукић Ненад

 ТиТ

 

 41.

 Кекић Маргита

 Информатика и рачунар.

 

 42.

 Васић Предраг

 Информатика и рачунар.

 

 43.

 Костадиновић Воја

 Физичко и здр. васпитање

 7-1

 44.

 Пакић Жељко

 Физичко и здр. васпитање

 8-2

 45.

 Вечериновић Војкан

 Физичко и здр. васпитање

 7-5

 46.

 Палажевић Милош

 Физичко и здр. васпитање

 

 47.

 Симић Михаило

 Верска настава

 

 48.

 Петровић Александар

 Верска настава