Flag Counter

8

 

 
 
>
ОБАВЕШТЕЊА

Записник са  састанка Актива наставника биологије одржаног 23.12.2013 године у 17:30 часова

 

 

Састанку су присуствовали:

 


1.Јелена Перић ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац
2.Даница Будимировић Вујанић ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац

3.Миња Драгошановић ОШ „Лаза К. Лазаревић“ Шабац

4.Маријана Радаковић ОШ „Лаза К. Лазаревић“ Шабац

5. Мирко Михаиловић ОШ „Ната Јеличић“ Шабац

6.Никола Хаднађев ОШ „Јован Цвијић“ Змињак

7.Бранислава Ђурић ОШ „Вук Караџић“ Шабац

8.Милена Вилотић ОШ „Доситеј Обрадовић“ Волујац

9.Данијела Марковић ОШ „Доситеј Обрадовић“ Волујац
 10.Роса Јоцић  ОШ „Мајур“ Мајур

11.Љиљана Кандић ОШ „Војвода Степа“ Липолист

12.Данијела Вукосавовић ОШ „Николај Велимировић“ Шабац

13.Марија Ђерић ОШ „Стојан Новаковић“ Шабац

14. Мирјана Арсић ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац

15. Мирјана Теодоровић ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац

16 Милена Мирчић ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац

 

 

Дневни ред:

1.Школско и општинско такмичење из биологије

2.Истраживачки радови

3.Семинари

4.Сарадња са Центром за стручно усавршавање

 

 

1.Чланови актива су се договорили око организовања школског такмичења из биологије и начина слања података за општинско такмичење

 

2.Бранислава Ђурић је излагала о истраживачким радовима из биологије (одабир теме,садржају радова,презентацији)

3.У оквиру стручног усавршавања наставника предложено је да се у другом полугодишту организује семинар: „Обновљиви извори енергије у функцији одрживог развоја“ (К1-670)

 

4.На основу предлога чланова актива усвојено је да се у сарадњи са Центром за стручно усавршавање обележи неки од следећих значајних датума:

22.05 Међународни дан заштите биодиверзитета

5.06  Светски дан заштите животне средине

                                                                                            Милена Мирчић

                                                                                         Руководилац  актива