Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац

15.02.2019.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ ЗИМСКОГ РАСПУСТА У ТРАЈАЊУ ОД ПЕТ РАДНИХ ДАНА

 

 

Поштовани родитељи и драги ученици,

 

Обавештавамо вас да је на основу Закона о основама система образовања и васпитања  („Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 и др.закон) и Статута града Шапца („Сл.лист града Шапца“ бр. 32/08 и 33/16), а поступајући по препоруци Владе Републике Србије од 14.02.2019. године градоначелник града Шапца донео одлуку о продужетку зимског распуста у трајању од 5 (пет) радних дана, почев од 18. до 22. фебруара 2019. године, а у циљу спречавања епидемије грипа, која би узроковала  повећање броја оболелих, а ради заштите здравља ученика и запослених у образовно-васпитним установама.

 

Управа школе

ОШ „Јеврем Обреновић“, школска 2018/19. година

7. фебруар 2019. године

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  УПИСУ  УЧЕНИКА  У  ПРВИ  РАЗРЕД

ШКОЛСКЕ  2019/2020. ГОДИНЕ

 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја проследило је школама обавештење о новини уписа ученика у први разред. Сходно томе родитељи ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име прибави извод из матичне књиге рођених и доказ о пријави пребивалишта електронским путем.

Такође родитељи и даље могу наведена документа по свом избору да достављају школи у папирној форми.

 

Управа школе


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОШ "ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ" ШАБАЦ ЗА 2016/2017. ГОДИНУ

 

 

 

Набавка угља за грејну сезону 2018/2019. годину

Позив за подношење понуда - угаљ

Конкурсна документација за угаљ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Превоз ученика и наставника за школску 2018/2019. годину

Позив за подношење понуда - Превоз ученика и наставника за школску 2018/2019. 

Конкурсна документација - Превоз ученика и наставника за школску 2018/2019.

Одлука о избору  најповољније понуде

 

Набавка угља за грејну сезону 2017/2018. годину

Позив за подношење понуда - угаљ

Конкурсна документација за угаљ

 

Обавештење о закљученом уговору

 

Превоз ученика и наставника за школску 2017/2018. годину

Позив за подношење понуда - Превоз ученика и наставника за школску 2017/2018. 

Конкурсна документација - Превоз ученика и наставника за школску 2017/2018.
   

 

Набавка школског намештаја


Појашњење тендерске документације


Измена тендера набавке школског намештаја

Позив за подношење понуда - набавка школског намештаја
Конкурсна документација - набавка школског намештаја
 Одлука о избору најповољније понуде

 

 

 

 Адаптација санитарног чвора и реконструкција фискултурне сале

 

Позив за подношење понуда - адаптација санитарног чвора и реконструкција
фискултурне сали

Конкурсна документација- адаптација санитарног чвора и реконструкција
фискултурне сале 

Обавештење о закљученом уговору
 

 Превоз ученика и наставника за школску 2016/2017. годину

Позив за подношење понуда - Превоз ученика и наставника за школску 2016/2017. 

Конкурсна документација - Превоз ученика и наставника за школску 2016/2017.


Обавештење о закљученом уговору
 
Набавка угља за грејну сезону 2016/2017. годину

 Позив за подношење понуда - угаљ

 Конкурсна документација за угаљ

Обавештење о закљученом уговору