Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД У ОРИДУ

   


Садржајан боравак у школи кроз велики број активности: сналажење у природи, одељењски вртови, учење страног језика, спорт, филм, фотографија, драмске радионице,подршка у учењу и математика

 Кључне области квалитета рада:

  • Настава и учење;
  • Образовна постигнућа ученика;
  • Подршка ученицима;
  • Етос.

 


Име и презиме        
Радно место                             Активност у једносменском раду        
Војкан Вечериновић  наставник физичког васпитања     Глава је ослонац (Јога)
Ивана Јанковић наставник математике Припремна настава , Математичке мозгалице, игре и приче
Бојана Грујић  насатавница српског језика Креативне драмске радионице
Сања Живић  наставница немачког и енглеског језика Учење страног језика 
Ана Ковановић наставница биологије Правимо одељењске вртове
Светлана Петронијевић наставница енглеског језика Учење страног језика 
Ивана Гајић  дефектолог Играјмо се кроз учење, Подршка у учењу
Гордана Павличић наставница разредне наставе Сналажење у природи, Пројекти/волимо да истражујемо
Иван Вујковић наставник математике Радионице за филм и фотографију