Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Тематски дан – „Дечја недеља“

Корман 3.10.2018

Тематским наставним даном и заједничким пројектом у оквиру „Дечје недеље” на тему „Породична славља – Рођенданска журка“ постигли смо међусобну сарадњу прожимањем кроз све наставне предмете, као и сарадњу са родитељима.

Ученици су били подстакнути и мотивисани на:

  • Тимски рад и међусобно уважавање мишљења других
  • Усмереност пажње и преданост задатку на највишем нивоу
  • Солидарност и одговорност према задужењима
  • Пристојно и културно понашање на слављима, правилно седење за столом, коришћење прибора за јело
  • Учење кроз забаву и ведро расположење
  • Развијање маште и креативности

На часовима су остварене и међупредметне компетенције:

1.Компетенција за целоживотно учење

2.Комуникација

3. Сарадња

4. Одговорно учешће у демократском друштву

5. Одговоран однос према здрављу

6. Одговоран однос према околини

7. Естетичка компетенција

8. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву

 

 

                                              учитељица Зорица Стевановић

                                              учитељица Јасмина Станојчић

                                              наставница енглеског језика Јелена Мијаиловић