Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац

12. фебруар 2021. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА

 

Упис деце у први разред основне школе за школску 2021/2022. годину почиње

1. априла 2021. године. Обавља се сваког радног дана код секретара школе у времену од 9:00 до 14:00 часова.

 

Приликом уписа детета заказује се провера спремности за полазак у школу код школског психолога и педагога.

 

Од потребних докумената треба доставити:

 

  1. Извод из матичне књиге рођених
  2. Фотокопију пријаве боравка детета (евиденција пребивалишта)
  3. Потврду о здравственом стању детета
  4. Уверење да је дете похађало предшколски програм

 

Могућност прибављања дела документације у електронској форми (еУпис)

 

Упис ђака првака за наредну школску годину може се извршити коришћењем информационог система еУпис. Путем поменутог система, овлашћено лице наше школе врши упис првака и прибавља податке из службених евиденција (матична књига рођених и евиденција пребивалишта), а родитељ доставља остала документа (лекарско уверење и потврду о похађању предшколског програма).

 

 

Драги родитељи, надамо се да ћете ценити наше залагање и настојање да вам уштедимо време које би иначе потрошили на прибављање извода из матичне књиге рођених и потврде о пребивалишту.

 

 

НАПОМЕНА: Уколико систем не преузме податке из службених евиденција, родитељи ће бити обавештени да подаци нису преузети. Као могући разлог за то јесте да у Регистру матичних књига недостаје ЈМБГ детета или није пријављено пребивалиште. У овом случају потребно је да родитељ лично оде код матичара и регулише питање ЈМБГ, односно у полицијску станицу и пријави пребивалиште детета. Након извршене исправке, упис ће бити извршен.

 

Управа школе