Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Поштовани родитељи будућих првака,

 

Oбавештавамо вас да ће школа почети пријављивање деце за редован упис у први разред која су рођена у периоду од 1.03.2014. године до 1.03.2015. године,односно, деце која до почетка школске године имају најмање шест година и шест месеци, а највише седам година и шест месеци /деца рођена 2014. године и деца рођена до краја фебруара 2015.године/.

Деца која до 1.09.2021. године имају од шест година до шест година и шест месеци /деца рођена у марту, априлу, мају, јуну, јулу и августу 2015. године/ а чији родитељи желе да она пођу раније у школу, могу да се пријаве за проверу спремности за полазак у школу. У поступку провере спремности за превремени полазак на основу мишљења психолога и педагога, школа може да препоручи:

 

а/ упис детета у први разред

б/ одлагање поласка детета у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

 

Ако дете старије од седам година и шест месеци, због болести или других оправданих разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу предходне провере знања.

 

Деца се уписују у први разред након провере спремности за полазак у школу.

 

Испитивање спремности детета за полазак у први разред обављају психолог и педагог школе на матерњем језику детета, применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације. Уколико не постоји могућност да се испитивање детета врши на матерњем језику, школа ангажује преводиоца на предлог националног савета националне мањине.

 

Испитивање деце са тешкоћама у развоју обавља се уз примену облика испитивања на које дете може оптимално да одговори. Школа има школског дефектолога који може пружити стручнупомоћ у овимс лучајевима.

 

Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, може се одложити упис за годину дана од стране школског психолога и педагога, а на основу мишљења интересорне комисије, које садржи доказе  о потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду дополаска у школу.

 

У поступку испитивања детета уписаног у школу , органи школе могу утврдити потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или потребу за додатном подршком у образовању

 

 

Упис деце у први разред основне школе за школску 2021/2022. годину почиње 1. априла 2021. године.

 

Упис деце обавља се сваког радног дана код секретара школе у времену од 9:00 до 14:00 часова.

 

Приликом уписа детета заказује се провера спремности заполазак у школу код школског психолога и педагога.

 

 

 

Од потребних докумената треба доставити:

 

  1. Извод из матичне књиге рођених
  2. Потврду о здравственом стању детета
  3. Фотокопију пријаве боравка детета
  4. Уверење да је дете похађало предшколски програм

 

 

 

 

 

 

ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА

 

  • Новина везана за достављање потребних докумената је та да ће родитељи имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име прибави извод из матичне књиге рођених и доказ о пријави пребивалишта електронским путем.

 

  • Обавештавамо родитеље да школа може да упише у први разред дете са подручја друге школе, а на захтев родитеља (молбу можете предати секретару школе сваког радног дана у периоду од 9:00 до 14:00 часова).

 

  • У школи ће, као и предходних година, и 2021/2022. године бити организован продужени боравак (пријава за боравак врши се код секретара при упису).