Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац

15.02.2019.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ ЗИМСКОГ РАСПУСТА У ТРАЈАЊУ ОД ПЕТ РАДНИХ ДАНА

 

 

Поштовани родитељи и драги ученици,

 

Обавештавамо вас да је на основу Закона о основама система образовања и васпитања  („Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 и др.закон) и Статута града Шапца („Сл.лист града Шапца“ бр. 32/08 и 33/16), а поступајући по препоруци Владе Републике Србије од 14.02.2019. године градоначелник града Шапца донео одлуку о продужетку зимског распуста у трајању од 5 (пет) радних дана, почев од 18. до 22. фебруара 2019. године, а у циљу спречавања епидемије грипа, која би узроковала  повећање броја оболелих, а ради заштите здравља ученика и запослених у образовно-васпитним установама.

 

Управа школе

ОШ „Јеврем Обреновић“, школска 2018/19. година

7. фебруар 2019. године

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  УПИСУ  УЧЕНИКА  У  ПРВИ  РАЗРЕД

ШКОЛСКЕ  2019/2020. ГОДИНЕ

 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја проследило је школама обавештење о новини уписа ученика у први разред. Сходно томе родитељи ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име прибави извод из матичне књиге рођених и доказ о пријави пребивалишта електронским путем.

Такође родитељи и даље могу наведена документа по свом избору да достављају школи у папирној форми.

 

Управа школе

Наша школа је велика и лепо уређена школа са великим бројем ученика и добром организацијом рада, која је оснаживањем кадровских капацитета /партиципацијом запослених у раду школе/ и новом организацијом, унапредила квалитет рада у целини.

 Желимо да, у адекватно опремљеном простору, примењујући активне методе рада, ученици боље упознају себе, науче да усвојена знања примењују у пракси и тако лакше донесу одлуку о избору будућег занимања.

 

матична школаматична школаОШ ''Јеврем Обреновић'' у Шапцу основана је 15. 7. 1961. Решењем Народног одбора општине Шабац бр. 06-7378, под називом ОШ ''Селе Јовановић''. Решењем Министарства просвете о давању сагласности за промену назива школе бр. 610-00-00518/2007-07 извршен је упис у Трговинском суду у Ваљеву 6. 8. 2008. решењем Фи. 28/08 тако да Школа од 1. 9. 2008. носи назив ОШ ''Јеврем Обреновић''. Школа је радила самостално до 1970. године, а од тада у њеном саставу су издвојена одељења: Орид, Мишар, Корман, Предворица, Орашац, Мрђеновац и Миокус.

Велики број (чак седам) издвојених одељења је једна од најзначајнијих специфичности наше школе.

Укупан број ученика у Школи за школску 20012/2013. годину је 1039 (у Матичној школи 731 и 308 у ИО) и они  су распоређени у 51 одељење. Укупном броју одељења се прикључују и две групе за продужени боравак.

 Од 1996. године у нашој Школи се интезивно примењују принципи Активне наставе/учења у раду са ученицима и њиховим родитељима. Школа је објавила и збирку припрема часова АУН ''Први кораци ка новој школи'' која је 1998. године презентована на Петом саветовању директора и стручних сарадника мачванског, колубарског и сремског округа одржаног у Сремској Митровици.

фискултурна салафискултурна салаШкола поседује савремено опремљену фискултурну салу и велико школско двориште са реновираним теренима за кошарку и мали фудбал. Фискултурну салу користе сви ученици наше школе од 1-8 разреда.

 

 

 

 

 

дигитални кабинетдигитални кабинетУ току школске 2010/11. године у оквиру пројекта ''Дигитална школа'', Школа је добила нове рачунаре и унапредила један од три већ постојећа кабинета, са савременијом опремом на којој ће ученици и ове године стицати информатичка знања /један кабинет је у ИО Орид/. Дигитални кабинет користе осим наставника информатике и остали наставници који своје програмске садржаје представљају уз помоћ савремених информационих технологија.

 
Школа је била центар за едукацију у оквиру пројекта ''Школа као партнер у борби против СИДЕ'' и захваљујући томе обезбедила значајну опрему(мултимедијални пројектор, разглас и ТВ апарат).

 Школске 2011/12. године Школа је постала менторска у пројекту ''Професионална оријентација на преласку у средњу школу''. Пројекат финансира немачка међународна организација за сарадњу ГИЗ, а подржан је од стране Министарства просвете и Министарства културе. Као менторска, Школа сарађује са другим школама и развија посебну специјалистичку област кроз коју ће да понуди иновативан сервис и тако постане ресурс центар за  ПО у окружењу. За специјалистичку област изабрали смо самоспознају, а као иновативни сервис планирамо сценски приказ који има за циљ да упозна децу са специфичним начином размишљања који помаже у процесу одлучивања. Психолог Школе је тренер у овом пројекту.

 Школа придаје велики значај васпитном и превентивном раду, као и заштити ученика од свих облика насиља. Имамо ефикасан план превенције насиља и добро разрађену Унутрашњу заштитну мрежу као и добру сарадњу са институцијама које чине Спољашњу заштитну мрежу. Психолог школе је ментор у пројекту ''Школа без насиља-ка сигурном и подстицајном окружењу за децу''