Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац

15.02.2019.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ ЗИМСКОГ РАСПУСТА У ТРАЈАЊУ ОД ПЕТ РАДНИХ ДАНА

 

 

Поштовани родитељи и драги ученици,

 

Обавештавамо вас да је на основу Закона о основама система образовања и васпитања  („Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 и др.закон) и Статута града Шапца („Сл.лист града Шапца“ бр. 32/08 и 33/16), а поступајући по препоруци Владе Републике Србије од 14.02.2019. године градоначелник града Шапца донео одлуку о продужетку зимског распуста у трајању од 5 (пет) радних дана, почев од 18. до 22. фебруара 2019. године, а у циљу спречавања епидемије грипа, која би узроковала  повећање броја оболелих, а ради заштите здравља ученика и запослених у образовно-васпитним установама.

 

Управа школе

ОШ „Јеврем Обреновић“, школска 2018/19. година

7. фебруар 2019. године

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  УПИСУ  УЧЕНИКА  У  ПРВИ  РАЗРЕД

ШКОЛСКЕ  2019/2020. ГОДИНЕ

 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја проследило је школама обавештење о новини уписа ученика у први разред. Сходно томе родитељи ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име прибави извод из матичне књиге рођених и доказ о пријави пребивалишта електронским путем.

Такође родитељи и даље могу наведена документа по свом избору да достављају школи у папирној форми.

 

Управа школе

 Правилник о стандардима квалитета рада установе

 Правилник о обављању друштвено корисног и хуманитарног рада

Правилник о критеријумима и стандардима додатне подршке

 Правилник о начину организовања наставе за дуже лечење

 Правилник о обављању друштвено корисног и хуманитарног рада

 Правилник о обављању друштвено корисног рада

 Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле

 Правилник о оцењивању у основној школи

 Правилник о општинском савету родитеља

 Правилник о посебним елементима процене ризика

 Правилник о поступању установе у случају дискриминаторног понашања

Правилник о програму обуке и полагања испита за директора

Правилник о раду посебне радне групе

Правилник о садржају и начину вођења

Правилник о сталном стручном усавршавању

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље злостављање и занемаривање

 Правилник о стандарима квалитета рада установе

 Правилник о календару образовно васпитног рада