Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

СПИСАК ПРОФЕСОРА/НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

 

 

Редни број

Име и презиме учитеља

Врста одељења

Разред и одељење

Матична школа / Издвојено одељење

  1.   

Макевић Дејан

 

3-1

Матична школа

  2.   

Белић Љиљана

 

3-2

 Матична школа

3.

Милићевић Вера

 

3-3

 Матична школа

4.

Милосављевић Биљана

 

3-4

 Матична школа

 5.

Сарић Бранислав

 

 4-1

 Матична школа

 6.

Вујковић Ана

 

 4-2

 Матична школа

 7.

Гајић Радмила

 

 4-3

 Матична школа

 8.

Бошковић Миланко

 

 4-4

 Матична школа

 9.

Пешић  Драгица

 

 1-1

 Матична школа

 10.

Гајић Катарина

 

 1-2

 Матична школа

 11.

Мереник Драгица

 

 1-3

 Матична школа

 12.

Вујанић Јелена

 

 1-4

 Матична школа

 13.

Качаревић Сандра

 

 2-1

 Матична школа

 14.

Живковић Јања

 

 2-2

 Матична школа

 15.

Пакљанац Татјана

 

 2-3

 Матична школа

 16.

Живановић Оливера

 

 2-4

 Матична школа

 17.

Јездимировић Марина

 

 3

 ИО Мишар

 18.

Јовановић Наташа

 

 4

 ИО Мишар

 19.

Рајковић Олгица

 

 1

 ИО Мишар

 20.

Маринковић Вукосава

 

 2

 ИО Мишар

 21.

Стевановић Зорица

Ком. одељење

 2/4

 ИО Корман

 22.

Станојчић Јасмина

Ком. одељење

 1/3

 ИО Корман

 23.

Недељковић Љиљана

Ком. одељење

 3/4

 ИО Миокус

 24.

Брдаревић Александар

Ком. одељење

 1/3

 ИО Мрђеновац

 25.

Којић Зорица

 Ком. одељење

 2/4

 ИО Орид

 26.

Марковић - Ђукић Маја

 Ком. одељење

 1/3

 ИО Орид

 27.

Ћосић Снежана

 Ком. одељење

 1/2

 ИО Предворица

 28.

Вечериновић Стефани

 Ком. одељење

 3/4

 ИО Предворица

ДНЕВНИ БОРАВАК 

 1.

Милићевић Драгана

 Дневни боравак

 

 Матична школа

 2.

Тодоровић Снежана

 Дневни боравак

 

 Матична школа