Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац

15.02.2019.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ ЗИМСКОГ РАСПУСТА У ТРАЈАЊУ ОД ПЕТ РАДНИХ ДАНА

 

 

Поштовани родитељи и драги ученици,

 

Обавештавамо вас да је на основу Закона о основама система образовања и васпитања  („Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 и др.закон) и Статута града Шапца („Сл.лист града Шапца“ бр. 32/08 и 33/16), а поступајући по препоруци Владе Републике Србије од 14.02.2019. године градоначелник града Шапца донео одлуку о продужетку зимског распуста у трајању од 5 (пет) радних дана, почев од 18. до 22. фебруара 2019. године, а у циљу спречавања епидемије грипа, која би узроковала  повећање броја оболелих, а ради заштите здравља ученика и запослених у образовно-васпитним установама.

 

Управа школе

ОШ „Јеврем Обреновић“, школска 2018/19. година

7. фебруар 2019. године

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  УПИСУ  УЧЕНИКА  У  ПРВИ  РАЗРЕД

ШКОЛСКЕ  2019/2020. ГОДИНЕ

 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја проследило је школама обавештење о новини уписа ученика у први разред. Сходно томе родитељи ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име прибави извод из матичне књиге рођених и доказ о пријави пребивалишта електронским путем.

Такође родитељи и даље могу наведена документа по свом избору да достављају школи у папирној форми.

 

Управа школе

СПИСАК ПРОФЕСОРА/НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

 

 

Редни број

Име и презиме учитеља

Врста одељења

Разред и одељење

Матична школа / Издвојено одељење

  1.   

Макевић Дејан

 

3-1

Матична школа

  2.   

Белић Љиљана

 

3-2

 Матична школа

3.

Милићевић Вера

 

3-3

 Матична школа

4.

Милосављевић Биљана

 

3-4

 Матична школа

 5.

Сарић Бранислав

 

 4-1

 Матична школа

 6.

Вујковић Ана

 

 4-2

 Матична школа

 7.

Гајић Радмила

 

 4-3

 Матична школа

 8.

Бошковић Миланко

 

 4-4

 Матична школа

 9.

Пешић  Драгица

 

 1-1

 Матична школа

 10.

Гајић Катарина

 

 1-2

 Матична школа

 11.

Мереник Драгица

 

 1-3

 Матична школа

 12.

Вујанић Јелена

 

 1-4

 Матична школа

 13.

Качаревић Сандра

 

 2-1

 Матична школа

 14.

Живковић Јања

 

 2-2

 Матична школа

 15.

Пакљанац Татјана

 

 2-3

 Матична школа

 16.

Живановић Оливера

 

 2-4

 Матична школа

 17.

Јездимировић Марина

 

 3

 ИО Мишар

 18.

Јовановић Наташа

 

 4

 ИО Мишар

 19.

Рајковић Олгица

 

 1

 ИО Мишар

 20.

Маринковић Вукосава

 

 2

 ИО Мишар

 21.

Стевановић Зорица

Ком. одељење

 2/4

 ИО Корман

 22.

Станојчић Јасмина

Ком. одељење

 1/3

 ИО Корман

 23.

Недељковић Љиљана

Ком. одељење

 3/4

 ИО Миокус

 24.

Брдаревић Александар

Ком. одељење

 1/3

 ИО Мрђеновац

 25.

Којић Зорица

 Ком. одељење

 2/4

 ИО Орид

 26.

Марковић - Ђукић Маја

 Ком. одељење

 1/3

 ИО Орид

 27.

Ћосић Снежана

 Ком. одељење

 1/2

 ИО Предворица

 28.

Вечериновић Стефани

 Ком. одељење

 3/4

 ИО Предворица

ДНЕВНИ БОРАВАК 

 1.

Милићевић Драгана

 Дневни боравак

 

 Матична школа

 2.

Тодоровић Снежана

 Дневни боравак

 

 Матична школа