Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

СПИСАК ПРОФЕСОРА/НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

 

 

Редни број

Име и презиме учитеља

Врста одељења

Разред и одељење

Матична школа / Издвојено одељење

  1.   

 Макевић Дејан

 

 2-1

 Матична школа

2.

 Милићевић Вера

 

 2-3

 Матична школа

3.

 Милосављевић  Биљана

 

 2-4

 Матична школа

 4.

 Сарић Бранислав

 

 3-1

 Матична школа

 5.

 Вујковић Ана

 

 1-5

 ИО Мишар

 6.

 Бошковић Миланко

 

 3-3

 Матична школа

 7.

 Гајић Катарина

 

 4-2

 Матична школа

 8.

 Мереник Драгица

 

 4-3

 Матична школа

 9.

 Качаревић Сандра

 

 1-1

 Матична школа

 10.

 Живковић Јања

 

 1-1

 Матична школа

 11.

 Пакљанац Татјана

 

 1-3

 Матична школа

 12.

 Живановић Оливера

 

 1-4

 Матична школа

 13.

 Јездимировић Марина

 

 2-5

 ИО Мишар

 14.

 Јовановић Наташа

 

 3-4

 ИО Мишар

 15.

 Рајковић Олгица

 

 4-5

 ИО Мишар

 16.

 Стевановић Зорица

 Ком. одељење

 1/3

 ИО Корман

 17.

 Станојчић Јасмина

 Ком. одељење

 2/4

 ИО Корман

 18.

Брдаревић Александар

 Неподељено

 1/3/4

 ИО Мрђеновац

 19.

 Којић Зорица

 Неподељено

 1/3/4

 ИО Предворица

 20.

 Марковић - Ђукић Маја

 Ком. одељење

 2/3

 ИО Миокус

 21.

 Павличић Гордана

 Неподељено

 1/2/3/4

 ИО Орид

22.

 Николић Лазаревић Милена

 

 2-2

 Матична школа

23.

 Гајић Радмила

 

 3-2

 Матична школа

24.

 Грујић Светлана

 

 4-4

 Матична школа

25.

 Антонић Снежана

 

 4-1

 Матична школа

ДНЕВНИ БОРАВАК 

 1.

 Милићевић Драгана

 Дневни боравак

 

 Матична школа

 2.

 Тодоровић Снежана

 Дневни боравак

 

 Матична школа