Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Издвојено одељење ОридИздвојено одељење ОридОрид – осмогодишња школа са неподељеним одељењима 1. и 2, 3. и 4. разреда и чистим одељењима од 5. до 8. разреда. Удаљеност од Шапца 11 километара.

Школа у Издвојеном одељењу у Ориду основана је 1832. године и једна је од најстаријих школа у Србији. Осморазредна је школа коју похађа 180 ученика и има 9 одељења као и предшколску групу.

У школи у Ориду је 10 учионица, просторије су наменског типа и ово је Издвојено одељење у којем су услови за рад добри. Формиран је кабинет за информатику, тј. дигитална учионица са 31 монитором и 3 кућишта. Поред тога  у школи је неколико рачунара и 1 штампач У Ориду  недостаје адекватна фискултурна сала, што отежава реализацију наставе физичког васпитања. Удаљена је од матичне школе 10 км.

Издвојено одељење у МиокусуИздвојено одељење у МиокусуМиокус – неподељена школа од 1. до 3. разреда. Удаљеност од Шапца 12 километара. 

Школа у Миокусу основана је 1941. године. Од оснивања па све до 2009. настава се реализовала у неколико неусловних објеката. Средином школске 2009/2010. године отворена је и почела са радом нова школска зграда, један од најусловнијих и најлепших школских објеката на овом подручју. Располаже са 1 рачунаром и 1 штампачем. У школи су 4 (четири) ученика од првог до трећег разреда-неподељена школа. Удаљеност од Матичне школе је 12 км.

Издвојено одељење у ПредворициИздвојено одељење у ПредворициПредворица – комбиновано одељење 1, 2. и  3. разреда. Удаљеност од Шапца 18 километара.

Школа у Предворици почела је са радом 1941. године Ради као неподељена школа од првог до трећег разреда и броји 10 (десет) ученика. У овом издвојеном одељењу су две учионице. Школа располаже са 5 рачунара и у току 2011/2012.је  реконструисана, па су и услови за рад много бољи.Школа је удаљена од Матичне школе 18 км.

Издвојено одељење у КормануИздвојено одељење у КормануКорман – комбинована одељења 1. и 3, 2. и 4. разреда. Удаљеност од Шапца 9 километара.  

Школа у Корману основана је 1943. године. Настава од 2002. године се реализује у новој школској згради са 2 учионице, једном канцеларијом, просторијом за предшколску групу и комплетним санитарним чвором (у току 2011/2012 године постављен је филтер за пречишћавање воде) и централни грејањем. Школа има 8 рачунара и прикључак на интернет. Укупан број ученика је 17.Услови за рад су изузетно добри. Удаљеност од
Матичне школе је 9 км.

Издвојено одељење МрђеновацИздвојено одељење МрђеновацМрђеновац – комбиновано одељење 1. 3. и 4. разреда. Удаљеност од Шапца 15 километара.

Издвојено одељење школе у Мрђеновцу основано је 1938. године. Рад у школи организован је у 2 (два) комбинована одељења:први-трећи, други-четврти. Укупан број ученика у ова два одељења је 18. У Школи су 3 просторије  (2 учионице и једна просторија за предшколску групу ). Школа располаже са 2 рачунара. После реконструкције услови за рад у Мрђеновцу су добри.Ово издвојено одељење удаљено је од Матичне школе 15 км.

Издвојено одељење у МишаруИздвојено одељење у МишаруМишар – четири одељења од 1. до 4. разреда. Удаљеност од Шапца 7 километара. Школа у Мишару основана је и почела са радом 1921. године и једна је од старијих школа у Србији. Има 4 (четири) одељења од првог до четвртог разреда и укупно 85 ученика. Инсталирана је дигитална учионица која располаже са 16 монитора и 3 кућишта. Школа располаже са 3 учионице и 1 канцеларијом. Услови за рад у овом издвојеном одељењу су веома добри. Школа је удаљена од Матичне школе 5 км

ШкоИздвојено одељење у ОрашцуИздвојено одељење у Орашцула у Орашцу почела је са радом1941. године. Данас ова издвојена јединица има једно одељење, први разред.

Школа има 1 учионицу која располаже једним рачунаром и модемом за интернет. Поред ове учионице постоји и једна мања канцеларија за учитеља. Услови за рад су после реконструкције, обављене током летњег расупуста, много бољи.Школа у Орашцу удаљена је од матичне 7 км.