Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Управа, стручни сарадници, администрација

 Р. бр.  Презиме и име  Звање
     
 1.  Богојевић Јасмина  Вд директорa школе
 2.  Бојић Душко  Помоћник директора
 3.  Лазић Лазаревић Данијела   Секретар школе
 4.  Мраовић Снежана  Психолог школе
 5.  Гајић Ивана  Дефектолог школе
 6.  Лазић Саша  Шеф рачуноводства
 7.  Бојанић Нада  Библиотекар
 8.  Цвејић Марија  Библиoтекар
 9.  Алексић Јелена  Административни радник

 

Технички и помоћни радници

 Р. бр.  Презиме и име  Звање
     
 1.  Милошевић Миланка  Помоћни радник
 2.  Ђурић Лазић Славица  Помоћни радник
 3.  Ранковић Бранка  Помоћни радник/ложач
 4.  Пантелић Миланка  Помоћни радник
 5.  Бошковић Милена  Помоћни радник
 6.  Вујанић Драгана  Помоћни радник
 7.  Шешић Аница  Помоћни радник
 8.  Теодоровић Јасмина  Помоћни радник
 9.  Довраговић Нада  Помоћни радник
 10.  Благојевић Нада  Помоћни радник
 11.  Самарџић Драгана  Помоћни радник
 12.  Живановић Славица  Помоћни радник
 13.  Саватић Јела  Сервирка
 14.  Враштановић Љубиша   Ложач
 15.  Батановић Ненад  Домар
 16.  Милошевић Драган  Помоћни радник/домар