Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Управа, стручни сарадници, администрација

 

 Р. бр.

 Презиме и име

 Звање

 1.

 Бојић Душко

 Директор

 2.

 Лукић Ненад

 Помоћник директора

 3.

 Лазаревић Данијела 

 Секретар школе

 4.

 Мраовић Снежана

 Психолог школе

.5.

 Богојевић Јасмина    

 Педагог школе

 6.

 Јеличић Милица

 Дефектолог школе

 7.

 Вилотић Вања

 Шеф рачуноводства

 8.

 Бојанић Нада

 Библиотекар

 9.

 Цвејић Марија

 Библиoтекар

 10.

 Алексић Јелена

 Административни радник

 11.

 Виолета Тубица

 Административни радник

 

 

Технички и помоћни радници

 Р. бр.

 Презиме и име

 Звање

 1.

 Теодоровић Јасмина

 Помоћни радник

 2.

 Ранковић Бранка

 Помоћни радник/ложач

 3.

 Пантелић Миланка

 Помоћни радник

 4.

 Бошковић Милена

 Помоћни радник

 5.

 Бабић Ивана

 Помоћни радник

 6.

 Шешић Аница

 Помоћни радник

 7.

 Топузовић Милена

 Помоћни радник

 8.

 Довраговић Нада

 Помоћни радник

 9.

 Благојевић Нада

 Помоћни радник

 10.

 Самарџић Драгана

 Помоћни радник

 11.

 Живановић Славица

 Помоћни радник

 12.

 Дидулица Далиборка     

 Помоћни радник

 13.

 Николић Слободанка

 Сервирка

 14.

 Лукић Дејан

 Ложач

 15.

 Батановић Ненад

 Домар

 16.

 Милошевић Драган

 Помоћни радник/домар