Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

  План рада Стручног актива за развој школског програма школске 2021-22.
  Прилози Годишњем плану рада школе - планови тимова
  Обогаћен једносменски рад у ИО Орид - планови за друго полугодиште
  Извештај о раду вд директора школе од 1.9.2021. до 3.12.2021. године
    План рада стручног актива за развојно планирање
    Акциони план за превенцију насиља

  Полугодишњи извештај Обогаћеног једносменског рада у ИО Орид

  Годишњни план рада за 2021-22.

  Годишњни план рада за 2021-22. II том

  Извештај о раду в.д. директора школе

  Извештај о раду школе за школску 2020/21. годину

  Осигурање ученика
 

Сагласност на Оперативни план ОШ Јеврем Обреновић Шабац

 

КОДЕКС ОБЛАЧЕЊА - Кодекс облачења је усвојен на седници Наставничког већа

одржаној 15.04.2022. као и на седници Школског одбора одржаној 04.05.2022. године.

   

Извештај за друго полугодиште за 

ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД у издвојеном одељењу 

у Ориду 2021 - Дел.бр: 734, 21.06.2022.