Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022 - 2026
 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022 - 2026 - Увод
 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022 - 2026 - ПРВИ ТОМ
 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022 - 2026 - ДРУГИ ТОМ
 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022 - 2026 - ТРЕЋИ ТОМ
 
ОШ "Јеврем Обреновић" - СТАТУТ ШКОЛЕ
 
ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ
 
ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА
 
ОШ "Јеврем Обреновић" - ПРАВИЛНИК О РАДУ
 
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА , ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА
 
ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА
 
Прилози Годишњем плану рада школе - планови тимова
 
Обогаћен једносменски рад у ИО Орид - планови за друго полугодиште
 
Извештај о раду вд директора школе од 1.9.2021. до 3.12.2021. године
 
План рада стручног актива за развојно планирање
 
Акциони план за превенцију насиља
 
Полугодишњи извештај Обогаћеног једносменског рада у ИО Орид
 
Годишњни план рада за 2021-22.
 
Годишњни план рада за 2021-22. II том
 
Извештај о раду в.д. директора школе
 
Извештај о раду школе за школску 2020/21. годину
 
Осигурање ученика
 

Сагласност на Оперативни план ОШ Јеврем Обреновић Шабац

КОДЕКС ОБЛАЧЕЊА - Кодекс облачења је усвојен на седници Наставничког већа

одржаној 15.04.2022. као и на седници Школског одбора одржаној 04.05.2022. године.

Извештај за друго полугодиште за 

ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД у издвојеном одељењу 

у Ориду 2021 - Дел.бр: 734, 21.06.2022.

Стручно упутство за реализацију наставе у школској 2021/22. години