Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

СПИСАК НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

 

 Редни број 

 Име и презиме наставника

  Предмет            

Одељењски старешина

 1.

 Теодоровић Мирјана биологија 51

 2.

 Арсеновић Драгољуб математика 52

 3.

 Бркић Александар ТиТ, Информатика 53

 4.

 Гајић Биљана физика 54

 5.

 Чекић Светозар географија 55

 6.

 Злокас Милош математика 61

 7.

 Јеврић Јелена историја 62

 8.

 Ђурђевић Катарина енглески језик

63

 9.

 Машић Јасмина енглески језик 64

 10.

 Јанковић Ивана математика, ТиТ

65

 11.

 Костадиновић Воја физичко васпитање

71 

 12.

 Тошић Светлана српски језик

72

 13.  Туменко Наташа српски језик

 73

 14.

 Недељковић Слађана математика

 74

 15.

 Вечериновић Војкан физичко васпитање

 75

 16.

 Живић Сања немачки/енглески језик

 76

 17.

 Мирчић Милена биологија

81

 18.

 Пакић Жељко физичко васпитање  82

 19.

 Топић Славица српски језик

83

 20.

 Пријовић Марица музичка култура

 84

 21.

 Грујић Бојана српски језик

 85

 22.

 Лазић Зорица српски језик  

 23.

 Ковачевић Јасна енглески језик

 

 24.

 Мијаиловић Јелена енглески језик  

 25.

 Бирчаковић Ана енглески језик  

 26.

 Милутиновић Тања италијански језик

 

 27.

 Бајић Наталија немачки језик  

 28.

 Лукић Ђурђија немачки језик  

 29.

 Максимовић Љубица музичка култура  

 30.

 Бабовић Димитрић Анастасија ликовна култура  

 31.

 Ђурђевић Драгана ликовна култура  

 32.

 Павловић Ивана историја  

 33.

 Милошевић Гордана историја  

 34.

 Бошковић Раде географија

 

 35.

 Гајић Милица математика

 

 36.

 Илић Срећко физика

 

 37.

 Божић Јелена хемија

 

 38.

 Бојић Душко ТиТ

 

 39.

 Бобић Милица ТиТ  

 40.

 Кекић Маргита информатика

 

 41.

 Лукић Ненад ТиТ

 

 42.

 Васић Предраг информатика

 

 43.

 Палежевић Милош физичко васпитање  

 44.

 Петровић Александар веронаука  

 45.

 Симић Михаило веронаука  

 46.

 Чикарић Биљана грађанско

 

 47.

 Ковановић Ана биологија  

 48.

 Јовић Дејан хемија