Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

 

Продужени боравак  у Основној школи „Јеврем Обреновић“ је почео са радом 2007. године и похађају га ученици различитих одељења првог и другог разреда, подељених у две хетерогене групе.

Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима, представља могућност да буду у школи док су им родитељи на послу.

Приоритет рада Продуженог боравка у Основној школи ,,Јеврем Обреновић“ су стварање колектива ученика, усклађивање активности са наставним градивом и распоредом часова, организовање индивидуалног рада ученика на изради домаћих задатака и савлађивање наставног градива и организовање међусобне помоћи, подстицање ученика да квалитетније ураде домаће задатке, усмеравање и мотивисање за што успешније осамостаљивање за даљи рад, планирање разноврсних слободних активности и слободног времена неопходних за развој свих компонената личности.

Учење се одвија различитим методама и техникама које одговарају индивидуалним карактеристикама и потенцијалима сваког ученика.

Слободне активности и слободно време подразумевају укључивање ученика у обележавање  значајних датума школе, тематски дани, сарадња са тимовима, сарадња са родитељима, сарадња са локалном заједницом, укључивање у збивања друштвене средине...

Посебно се ставља акценат на унапређење сарадње са свим структурама у школи, наставницима, учитељима, а посебно са родитељима кроз индивидуалне разговоре, учешће у радионицама и другим активностима које су предвиђене у продуженом боравку – представе, хуманитарне акције и др.

 

Време рада продуженог боравка:

 

Када су ученици у редовној настави у првој смени, продужени боравак ради у термину од 11.00 часова до 17.00 часова.

Када су ученици у редовној настави у другој смени, продужени боравак ради у термину од 7.00 часова до 13.00 часова.

 

 

 

Циљеви  и задаци рада продуженог боравка обухвата:

 

*Поштовање индивидуалних и заједничких интереса ученика.

*Развијање радних навика.

*Развијање образовних, естетских и стваралачких способности ученика.

*Васпитавање здраве, социјално прилагођене и емоционално стабилне особе.

*Помоћ родитељима у васпитању и образовању деце.

*Допринос остваривању културне мисије школе као отворене институције за стваралаштво ученика у слободном времену и развој позоришне културе уопште.

*Сигурност деце.

*Здрава исхрана ученика.

*Завршавање школских задатака уз проверу урађеног, да би родитељи имали више времена за игру са својом децом.

*Самостално учење.

*Подстицање маштовитости и креативности код ученика.

*Релаксација и опуштање.

*Васпитно деловање.

*Социјализација ученика.

*Осигурати адекватан простор.

*Обезбедити ручак у школској кухињи.

*Помоћ ученицима у учењу, писању домаћих задатака и извршавању сталних школских обавеза.

*Развијање радних навика.

*Подизање нивоа комуникације и заинтересованости за процес учења.

*Развијање креативности и естетског укуса кроз цртање, сликање, певање и слушање музике.

*Писменост – језичка, математичка.

*Развијање говорне културе ученика, изражајне интерпретације текстова, сценски наступ,  вежбе реторике и дикције.

*Оспособљавање за самостално учење.

*Подизање здравствене културе и културе спорта.

*Већи степен повезаности градива које се реализује на часовима редовне наставе кроз тематско планирање активности.

 

Кључна подручја развоја:

*Хармоничан развој духа и тела.

*Лакоћа процеса комуникације и социјализације.

*Утемељење основа математичке, логичке и технолошке писмености.

*Културно-уметничка подручја развоја.

*Игре, спорт и рекреација.

*Активности према одабиру школе.

*Подизање нивоа сарадње са свим структурама у школи.

*Подизање нивоа сарадње са тимовима школе.

*Подизање нивоа сарадње са друштвеном заједницом.

*Подизање нивоа сарадње са породицом.

 

Ове школске године продужени боравак похађа 51 ученик  у две хетерогене групе првог и другог разреда.

Продужени  боравак има неколико активности које подразумевају време за учење, писање домаћих задататака, слободне активности и слободно време. Време рада је подељено на активности са паузама за одмор између.

Писање домаћих задатака и учење се одвија према плану и програму редовне наставе.

Ученици у продуженом боравку организовано и плански, утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, умења и навике.

 

Слободне активности су организоване тако да ученици кроз игру уче основе енглеског и немачког језика.

 

Слободно време је подељено на неколико активности :

 

Спортско-рекреативне

Ученици се игају у учионици, сали, школском дворишту, парку... Претежно се договарамо о избору активности (елементарне, штафетне игре и сл). На тај начин развијамо такмичарски дух и радимо на очувању  целокупног здравља ученика.

Град Шабац је оснивач Школице спорта. Сви ученици продуженог боравка радо учествују. Први и други разред имају по два термина недељно.

 

 

Забавне активности

Утврђујемо правила понашања, права али и обавезе ученика, дружимо се, играмо омиљеним играчкама, гледамо телевизију, играмо друштвене игре, читамо часописе и књиге, читамо бајке и приче... Подстичемо креативну ипозитивну мотивацију за рад у групи.

Ликовне активности

Најбољи начин да покажемо колико смо креативни и маштовити. Радимо паное, организујемо ликовне радионице са ученицима старијих разреда, са родитељима... Мотивишемо ученике да се слободно изражавају, својствено узрасту и индивидуалној способности представљају свет око себе.

 

Драмске игре

Учимо основе драмског изражавања кроз игре пантомиме, асоцијације, изражајног читања, рецитовања, препричавање, читамо по улогама, глумимо ликове, организујемо и изводимо представе... На тај начин ученици стичу способност за концентрацију и способност за јавне наступе.

 

Музичка шареница

Вид активности где слушамо и певамо музичка дела, играмо уз звуке народне музике, али и модерног плеса. Увежбавамо кореографије за представе. Ученици се уводе у музичко стваралаштво, развијају слух, музикалност, стичу координацију покрета и осећај за ритам и мелодију.

Боравак ради у две смене, супротно од часова редовне наставе. Школа је обезбедила доручак, ужину и ручак .

Успешно сарађујемо са учитељима, наставницима, психолошко-педагошком службом, ради постизања бољих резултата. Сарађујемо са тимом за професионалну орјентацију и ученицима старијих разреда.

Остварили смо успешну сарадњу са Предшколском установом ,,Наше дете“ и Културним центром. Организујемо сарадњу са предшколцима кроз дружења, радионице, представе...

Сарађујемо са родитељима, кроз индивидуалне разговоре, техничку подршку у припремању сценографије и костима за представе, учешће у хуманитарним акцијама и ликовним радионицама.

Пре свега задовољавамо основну потребу ученика за  кретањем, дружењем и игром.

Учествујемо у пано презентацијама, обележавању Дечије недеље, Светском дану здраве хране, обележавању Јевремових дана, учешће у химанитарним акцијама... Промовишемо нашу школу и продужени боравак.

Активно учествујемо у животу и раду школе.

Учитељи у продуженом боравку се брину да ученици правилно ураде домаће задатке уз проверу урађеног. Они објашњавају, коригују, подстичу, мотивишу, дају сугестије у раду ученика, али их не оцењују. Друже се, играју, радују се, учествују у стварању пријатне атмосфере за учење и друге активности.

 

 

Учитељи продуженог боравка:

 Драгана Милићевић

Снежана Тодоровић