Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Обавештење за упис ученика у први разред

 

 

 Одлука о школском подручју 2023/2024.

 

Школско подручје 2023/2024.

 

 

Основна школа „Јеврем Обреновић“

Шабац, Жике Поповића 20

Деловодни број: 46

Датум: 24.01.2023.

 

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

Ош „Јеврем Обреновић“ у Шапцу

 

 

Упис првака почиње 1. априла и траје до 31. маја 2023. године.

1) до 1. фебруара текуће године родитељи ученика, који територијално не припада школи, подносе писмени захтев за упис у школу, секретару школе или административном раднику (захтеви се чувају у школи);

2) упис првака може да се врши у школи;

3) упис може да се врши и електронским путем, преко портала Е-управа, од 20. марта 2023. године

4) ако се упис врши директно у школи, процедура је следећа:

- родитељ долази до секретаријата, пријављује дете за упис и заказује термин за тестирање. За упис је потребно припремити ЈМБГ детета и родитеља као и број телефона и важећа адреса (радним даном од 08:00 до 14:00)

- у заказаном термину доводи дете у канцеларију стручне службе на разговор. Том приликом се изјашњавају и за продужени боравак.

*** Родитељи приликом уписа детета у школу не доносе ни један документ.

 

 

                                                                                                управа школе

 

 

 

 

 Бесплатни уџбеници за ученике првог разреда

Допис - бесплатни уџбеници (кликни на линк за преузимање документа)

 

Поштовани,

 

Министарство просвете планира да, у складу са Одлуком Владе Републике Србије, 05 Број: 401-2079/2023 од 16.03.2023. године, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета (у даљем тексту: уџбеници) које су школе изабрале да користе у настави у школској 2023/2024. годиниза ученике основних школа.

 

Циљ је да се у школској 2023/2024. години, а у складу са средствима из буџета за 2023. годину, у оквиру Програмске активности Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе, обезбеде бесплатни уџбенициза што већи број ученика основних школа.

 

У складу са тим,  у прилогу Вам достављамо допис који садржи информације од значаја за реализацију програма и упутство за унос података о броју ученика у основним школама на територији Републике Србије.

 

Нарочито указујемо на то да су директор и запослени у школи одговорни за благовремено обавештавање свих родитеља, односно других законских заступника ученика, путем успостављених канала комуникације, прикупљање документације, унос и тачност унетих података.

 

            У том смислу, молимо школе да посебну пажњу посвете обавештавању родитеља о праву на бесплатне уџбенике, у складу са Одлуком Владе Републике Србије, као и о потребној документацији и роковима за пријаву.  Сагласно томе, потребно је да обавештење објаве на званичној интернет страници школе, истакну на огласној табли и улазним вратима школе, као и да свим расположивим начинима комуникације (непосредно/ родитељски састанци, званична и електронска пошта, апликације за комуникацију које користе и слично), обезбеде благовремено информисање свих родитеља и тиме осигурају да сваки ученик који има право на бесплатне уџбенике то право и оствари.

 

 

 
Министарство просвете
Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање
Немањина 22-26

 

 

 

 

 

 

 

 

Линк за портал еУпис је https://euprava.gov.rs/ .