Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

СПИСАК ПРОФЕСОРА/НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

 

 

 

1-1 Сарић Бранислав учитељ
1-2 Гајић Радмилла    учитељ
1-3 Беловуковић Милица учитељ
1-4 Бошковић Миланко учитељ
1-5 Мишар Јовановић Наташа учитељ
I-II Орашац Планко Биљана учитељ
I-III Корман Стевановић Зорица учитељ
II-IV Корман Пурић Ивана учитељ
I-II-IV Мрђеновац Брдаревић Александар учитељ
II-III Орид Ђурић Сандра учитељ
III Предворица Којић Зорица учитељ
2-1 Антонић Снежана учитељ
2-2 Гајић Катарина учитељ
2-3 Мереник Драгица учитељ
2-4 Грујић Светлана учитељ
2-5 Мишар Рајковић Олгица учитељ
3-1 Качаревић Сандра учитељ
3-2 Живковић Јања учитељ
3-3 Пакљанац Тања учитељ
3-4 Живановић Оливера учитељ
3-5 Димитрић Јасмина учитељ
4-1 Макевић Дејан учитељ
4-2 Николић Лазаревић Милена учитељ
4-3 Гавриловић Маријана учитељ
4-4 Милосављевић Биљана учитељ
4-5 Јездимировић Марина учитељ
4 Орид Јовановић Смиљка учитељ
I-II-IV Миокус Марковић Ђукић Маја учитељ