Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

СПИСАК ПРОФЕСОРА/НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

 

 

Редни број

Име и презиме учитеља

Врста одељења

Разред и одељење

Матична школа / Издвојено одељење

  1.   

 Качаревић Сандра

 

11

Шабац

2.

 Живковић Јања

 

 12

Шабац

3.

 Пакљанац Татјана

 

 13

Шабац

 4.

 Живановић Оливера

 

 14

Шабац

 5.

 Вујковић Ана

 

 15

Мишар

 6.

 Макевић Дејан

 

 21

Шабац

 7.

 Николић Лазаревић Милена

 

 22

Шабац

 8.

 Милићевић Вера

 

 23

Шабац

 9.

 Милосављевић Биљана

 

 24

Шабац

 10.

 Јездимировић Марина

 

 25

Мишар

 11.

 Сарић Бранислав

 

 31

Шабац

 12.

 Гајић Радмила

 

 32

Шабац

 13.

 Бошковић Миланко

 

 33

Шабац

 14.

 Јовановић Наташа

 

 34

Мишар

 15.

 Стевановић Зорица

 комбиновано

 I-III

Корман

 16.

 Ђукић Марковић Маја

 комбиновано

 II -III

Миокус

 17.

 Антонић Снежана

 

 41

Шабац

 18.

 Гајић Катарина

 

 42

Шабац

 19.

 Мереник Драгица

 

43

Шабац

 20.

 Грујић Светлана

 

44

Шабац

 21.

 Рајковић Олгица

 

45

Мишар

22.

 Станојчић Јaсмина

 комбиновано

II-IV

Корман

23.

 Којић Зорица

 неподељено

I-III-IV

Предворица

24.

 Брдаревић Александар

 неподељено

I-III-IV

Мрђеновац

25.

 Павличић Гордана

 неподељено

I-II-III-IV

Орид

ДНЕВНИ БОРАВАК 

 1.

 Милићевић Драгана

 Дневни боравак

 

Шабац

 2.

 Тодоровић Снежана

 Дневни боравак

 

Шабац